Allwebsolutions

Disclaimer


Disclaimer voor www.allwebsolutions.nl

Allwebsolutions, verleent u hierbij toegang tot www.allwebsolutions.nl.

Allwebsolutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Allwebsolutions spant zich in om de inhoud van www.allwebsolutions.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Allwebsolutions.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Allwebsolutions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2017 Allwebsolutions |disclaimer
06 839 402 51
info@allwebsolutions.nl